Malmström

Släkten, som senare går under namnet Malmström på Petas, Pigby i Sibbo, härstammar från en släkt av bönder och ryttare börjande med Erik Hansson 1608. Hans sonsons sons, Clas Mattssons, barn tog namnet Stenfors. Clas Mattssons näst yngsta dotter Johanna f.1730 ingick äktenskap 1749 med rusthållarsonen Abraham Mattsson Malmström. Denne efterträdde sin svärfar som rusthållare på Petas år 1749. Med honom kommer namnet Malmström in i släkten. Abraham Mattsson Malmström var hemma från Oitans i Esbo. Länken här under för till ett dokument gjort av Sara von Bonsdorff  till årsmötet 1976. Pappret är uppdaterat med von Bonsdorffs egna tillägg från 1990, och endast uppenbara  fel har rättats. Sara f. Lindström var dottersons dotter till Anders Gustaf Malmström f. 11.7.1819 på Petas.

Ägarelängd för ryttarhemmanet Petas i Sibbo, Pigby under 300 år från 1600-1900.

Sara von Bonsdorff har spårat rötterna till Malmströmska släkten i Oitans ända till 1400-talet. Hon har också dokumenterat de grenar av släkten Malmström som utgår från vår "huvudgren" före Magnus Wilhelm. Sara hör själv till den gren som utgår från Magnus Wilhelms äldre bror Anders Gustaf (se Anders Gustaf Malmström: Tabell 20).

Oitanssläkten

Bröderna Anders Gustafs och Magnus Wilhelms grenar möttes på nytt, då den förres äldste sons Gustaf Adolfs dotters Sofia Wilhelminas sonson Karl Magnus Trygg vigdes med den senares dotters Alina Teodoras sondotter Margaretha Hedvig Frisk (se Anders Gustaf Malmström: Tabell 6).

Tabell över Anders Gustaf Malmström

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys