MG-Bulletinen

Den första MG-Bulletinen publicerades och skickades till släktföreningens medlemmar på våren 1984. Under åren 1984-1992 gjordes 18 nummer av MG-Bulletinen i storlek A4. De skrevs på maskin och kopierades. Från år 1993 till 2000 skrevs 10 nummer av MG-Bulletinen på PC och kopierades och stiftades för hand i storleken A5. Under åren 2001-2007 gjordes ingen MG-Bulletin. År 2008 gjorde interimsstyrelsen det första numret av MG-Bulletinen i fyrfärgstryck. Det gjordes på ett tryckeri i storlek A4 och hade nummer 28/2008. Eftersom det sista handgjorda numret också har nummer 28 finns det MG-Bulletinen nr 28/2000 och nr 28/2008.

Föreningen har också skickat ut Info-blad till medlemmarna. Tryckta sådana har skickats åren 1993,-94, -97 och -98. Interimsstyrelsen tog sig också för att skicka ut ett medlemsbrev på sommaren 2008. Det var främst avsett som en påminnelse om medlemsavgiften samt för att informera om beslut gjorda på årsmötet. Följande styrelser har fortsatt med den vanan.

MG-Bulletinerna finns skannade på medlemssidorna.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys