MG-standaret

 

MG-standarSläktföreningens styrelse diskuterade i flera repriser ett MG-standar under åren 1978-1984. Utgångspunkten var Petas bomärke. År 1980 presenterade Signhild Smedberg sitt förslag för styrelsen. Man ville emellertid ha ett enklare utförande. Som centralmotiv diskuterades ett skepp och en plog, tills man stannade för en pil med ett M på ena och ett G på andra sidan. Ulla och Ole Boxström har utformat det slutliga utseendet. Standaret såldes i tiden för 100 mark stycket. Det finns ett standar kvar i arkivet.

. .

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys