MG-viiri

MG-standarViiriasiaa on useasti käsitelty hallituksessa vuosina 1979-84. Lähtökohtana oli Petaksen puumerkki. Signhild Smedberg esitti vuonna 1980 ehdotuksensa hallitukselle, joka kuitenkin halusi yksinkertaisemman ulkoasun. Keskusteltiin laivasta tai aurasta mutta päädyttiin nuoleen, jonka toisella puolella on M ja toisella G. Ulla ja Ole Boxström ovat muotoilleet lopullisen viirin ulkonäön. Viirejä myytiin aikoinaan 100 markalla. Arkistossa on vielä yksi.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys