Kestli

Casparo Kaestli och hans hustru Mega Stupani var i slutet av 1700-talet bosatta i Lavin, Graubünden, Schweiz. De hade antagligen flera barn. En son, Johann Kestli, f. 14.1.1789 i Lavin, Schweiz, död 23.7.1849 i Helsingfors, gifte sig 1821 med Johanna Forsström f. 24.4.1792 i Somero, död 26.3.1867.

Johanns och Johannas enda dotter, Johanna Elisabeth Kestli, f. 4.2.1824 i Helsingfors, död 23.7.1853, gifte sig 25.3.1841 i Sjöekipagets församling i Helsingfors med Karl Johan Otto Gagneur, f. 3.5.1806 i Elimä, död 4.3.1847 i Viborg. Johanna Elisabeths och Karl Johan Ottos dotter, Hilda Johanna, f. 30.8.1842, död 4.1.1896 i Sibbo, gifte sig i Sibbo 17.12.1861 med Magnus Wilhelm Malmström.

Johannas och Karl Johan Ottos son, Johan Ernfrid, f. 14.11.1843, dog ogift i Polen 21.10.1880. Som ung vistades han ofta hos sin svåger i Sibbo. Senare under sina permissioner från militärtjänsten var han också i Sibbo. Som ung och ståtlig militär var han populär bland flickorna i byn, och han påstås vara far till många kärleksbarn i Sibbo. Det pratas också om att han skulle ha adlats i Polen under namnet de la Gagneur. Detta torde vara fria fantasier, vad såväl adelskap som grammatik beträffar.

Släkten Kestli kommer från Graubünden i Schweiz. Dess histoira där är inte utforskad. Sven Hirn har i Svenska Litteratursällskapets skrifter utgivit en uppsats: "Sockerbagaren från Graubünden". Enligt den kom Johann Kestli via Odessa till Göteborg 1815. Efter en lärotid där hos konditorn Florio Catani arbetade han 1.8.1815 - 17.8.1818 hos Soltani i Åbo. Fröken Johanna Forsström har år 1818 tagit ut flyttningsattest för flyttning till Borgå. Johann Kestli fick burskap i Borgå, och medförde antagligen Johanna Forsström till sitt nyöppnade konditori i Holmska gården vid rådhustorget. I Borgå efterträddes Kestli först av Florio Catani och efter 1831 av Nicolai Cantieni. Bägge dessa konditorer var hemma från Graubünden. 1935 efterträddes Cantieni av italienaren Carl Robert Zattini (eller Satini, som borgåborna kallade honom).

Johann Kestli flyttade redan 1821 till Helsingfors. År 1824 köpte han av rådmannen Grahn en stadsgård, nr 22 i Södra qvarteret, vid Alexandersgatan. Där inrättade Kestli sitt konditori, och där bodde han med familj ända till sin död 1850. År 1843 sade Kestli upp sitt burskap i Helsingfors. Hans gård vid Alexandersgatan var redan under 1840-talet i så dåligt skick, att myndigheterna uppmanade honom att flytta hela tvåvåningsbyggnaden till en mindre central plats. År 1848 anhöll han om tillstånd att åtminstone under sin och sin hustrus livstid få hålla byggnaden oförändrad. Han sade sig också vara villig att uppföra ett plank mot Fabiansgatan. Till inlagan bifogade han en förteckning över byggnaderna på tomten. Han fick avslag på sin anhållan, men ändå vidtogs inga åtgärder mot tomten. Ännu 1855 skrev änkan Johanna Kestli en inlaga i samma fråga. Också den fick avslag.

I september 1856 sålde änkan Johanna Kestli tomten vid Alexandersgatan till Reinhold Frenckell för 2500 Rbl S. I stället inköpte hon för 4000 Rbl S tomten Fabiansgatan 7 av Joackim Ottas änka Hedvig Otta. Där levde änkan Kestli till sin död den 26 mars 1867. Johanna Elisabeth Kestlis liv kan delvis skisseras. Hon växte upp som enda barnet i konditor Kestlis gård vid Alexandersgatan. Om hennes skolgång vet vi inget, men man kan anta att hennes föräldrar kunde lära och uppfostra henne. Som just fyllda 17 år ingick hon 1841 äktenskap med den dubbelt äldre d.v.s. 34 år gamla löjtnanten Karl Johan Otto Gagneur. Paret hade kanske träffats under hans permission i land. Den stilige sjöofficeren hade säkert gjort ett djupt intryck på den unga flickan. Han tjänstgjorde under hela sin karriär ända till sitt avsked i januari 1844, ombord på olika fartyg. Det måste betyda att han ofta var borta hemifrån. I februari 1844 tog fadern, Johann Kestli, sin dotter ifrån den äkta mannen Karl Johan Otto. Orsaken var säkert våldsamhet och rumlande livsföring. Därefter hade makarna tydligen ingen kontakt.

Karl Johan Otto införde en tidningsannons om kurser i navigation i mars år 1844. Han hade då adress på Mariegatan och hustrun bodde hos föräldrarna på Alexandersgatan. År 1847 från februari till mars ingick tre annonser i Finlands Allmänna Tidning där Karl Johan Otto Gagneur uppmanade sin hustru Johanna Elisabeth att återträda i samlevnad med honom. I annat fall ämnade han ingå i annat gifte. Två dagar efter att den tredje annonsen publicerats, sköt sig Karl Johan Otto i Viborg. Från 1845 hade han uppehållit sig i Mälkiä där han deltog i bygget av Saima kanal. I Mälkiä bodde han antagligen tillsammans med sin halvbror Edvard Verner Gagneur och stabsryttmästaren Victor Krüger. Victor Krüger dog i januari 1847. Tänkte sig Karl Johan Otto Gagneur att han kunde gifta sig med änkan Krüger? Hon, Louise Henriette Krüger, f. Rosenplänter gifte sig 1848 med Karl Johan Ottos halvbror Edvard Verner Gagneur.

 Under dessa händelser i Mälkiä och Viborg bodde Johanna Elisabeth med sina två små barn hos sina föräldrar vid Alexandersgatan i Helsingfors. Den 23 juli 1853 dog Johanna Elisabet efter en långvarig och tärande sjukdom. Hon blev 29 år gammal. Barnen, Hilda Johanna och Johan Ernfrid, blev föräldralösa före tonåren och växte upp i mormoderns hem, efter 1856 på Fabiansgatan 7. Deras morfar Johann Kestli dog också redan 1850.

 Johan Ernfrid gick i skola till 16-årsåldern. Därefter tog han antagligen värvning och blev militär, som sin far. Hilda Johanna uppfostrades hemma och gifte sig som 19-åring 1861 Magnus Wilhelm Malmström från Sibbo. När mormodern Johanna Kestli dog, ärvde barnen Hilda Johanna och Johan Ernfrid fastigheten Fabiansgatan 7. Efter Johan Ernfrids död 1880 och Hilda Johannas död 1896 övergick fastigheten slutligt i Magnus Wilhelm Malmströms ägo. Där bodde han själv samt flera av hans vuxna barn en tid runt sekelskiftet, och där hade fru Anna Strandström, född Libäck sin matservering och inkvartering för sjömän  i början av 1900-talet. Hennes döttrar Zaida och Selma gifte sig med bröderna Valfrid och Bernhard Malmström åren 1900 och 1901.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys