Föreningen

Grundandet av föreningen.

Hedvig Sofia Malmström avled den 20 november 1972. Hon var det yngsta av Hilda Johanna Gagneurs och Magnus Wilhelm Malmströms 17 barn. Vid hennes begravning framkastades förslaget att det skulle bildas en släktförening för att sammanhålla den vitt grenade släkten.
Ett första släktmöte sammankallades på initiativ av Helge Hildén redan i början av år 1973. På det mötet valdes Einar Malmström till ordförande, och en kommitté tillsattes för att göra upp stadgar för föreningen.
Släktföreningens första stadgar godkändes av Patent- och registerstyrelsen den 4 februari 1975. Då var föreningen enspråkigt svensk och dess hemkommun var Sibbo. På mötena var alla ändå berättigade att använda sitt eget modersmål.
Släktföreningens nu ikraftvarande stadgar är registrerade den 27 september 2012. Föreningen är nu tvåspråkig och hemkommunen är Helsingfors. Föreningens officiella namn skrivs:

Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys rf

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys