Petas

Petas

Uppgifter ur V.-P. Suhonens inventering för Museiverket 2007

PIGBY Petas, Teiras

Historia: Pigby dyker upp i historiska källor vid nya tidens början. I Pigby fanns år 1543 fyra hemman: Mannis, Petas, Teiras och Mats Larssons hemman. Mats Larssons hemman var öde under korta perioder i början av 1600-talet och på 1620-talet. Ungefär från år 1630 till slutet av följande årtionde var hemmanet i ryttmästare Olof Erikssons ägo. Därefter låg hemmanet åter öde, men delades redan år 1651 mellan tre korpraler. Därefter tillföll hemmanet husbonden på Petas, och hemmanen förenades slutligen på 1680-talet. Hemmanen i Pigby fördelades i början av 1700-talet på två tomter: 1) Petas, Teiras; 2) Mannis.

Källor: Nyberg 1931; Kuvaja-Rantanen 1994.

Beskrivning: Tomten är numera åker. Söderkullavägen går rakt igenom tomten. I åkern hittas här och där tegelskärvor. Åkrarna verkar vara fyndlösa.

Enligt en släktutredning gjord av Sara von Bonsdorff 1976 är ägarföljden till Petas följande:

1608-1634 Erik Hansson, bonde på Petas, ryttare under Johan Hendersson.

1634-1635 Matts Eriksson, bonde på Petas, ryttare, stupade i 30-åriga kriget.

1636-1682 Erik Eriksson, bonde på Petas, broder till föregående.

1682-1706 Matts Eriksson, bonde på Petas, ryttare, son till föregående.

1706-1749 Clas Mattsson, bonde och rusthållare på Petas. Han hade många barn med Anna Ehrsdotter. Barnen kallade sig Stenfors. Näst yngsta dottern Johanna f. 1730 gifte sig år 1749 med Abraham Mattsson Malmström, rusthållarson från Esbo, Oitans.

1749-1793 Abraham Malmström, rusthållare.

1793-1829 Carl Gustav Malmström, rusthållare.

1829-1868 Adolf Fredrik Malmström, rusthållare.

1868-1899 Magnus Wilhelm Malmström, rusthållare.

1899-1911 Magnus Ernfrid Malmström.

Petas brand

I maj år 1897 förstördes Petas huvudbyggnad,lagård och flera uthusbyggnader i en våldsam brand. Kläder, möbler och annat lösöre förstördes, bl. a. gick över 1000 mk upp i rök. Magnus Vilhelm fick brandskador då han försökte rädda sin egendom. Husen var delvis försäkrade men inte till sitt fulla värde.

Petas utarrenderades 1899 till J. Ahlgren och hans son Johannes Ahlgren. Magnus Ernfrid Malmström med familj flyttade till Käsis, och Magnus Wilhelm Malmström med de yngre barnen flyttade för sommaren till Brinken och för vintern till Fabiansgatan 7.

Petas gick ur släkten 1911.

1911 såldes Petas till agronom Carl Neovius.