Historia

Föreningens historia

Föreningen grundas

Hedvig Sofia Malmström dog den 20 november 1972. Hon var det yngsta av Hilda Johanna Gagneurs och Magnus Wilhelm Malmströms 17 barn. Vid hennes begravning framkastades förslaget att bilda en släktförening för att hålla den vitt förgrenade släkten samlad. Redan i början av år 1973 sammankallade Helge Hildén det första släktmötet. Till ordförande för mötet valdes Einar Malmström, och det tillsattes en kommitté för att göra upp stadgar för föreningen.

Det första årsmötet

Släktföreningens första årsmöte hölls den 21 april 1974 i Sibbo församlingshem. På mötet berättade föreningens ordförande forstrådet Einar Malmström om släkterna Malmström och Gagneur utgående från magister Bengt von Bonsdorffs och doktor Armas Gräsbecks utredningar. Han berättade också hur rusthållet Petas gått i arv från far till son alltsedan år 1608.

Stadgarna registreras

Släktföreningens första stadgar registrerades av Patent- och registerstyrelsen den 4 februari 1975. Då var föreningen enspråkigt svensk och dess hemort var Sibbo.
På mötena hade ändå alla rätt att använda sitt modersmål.
Släktföreningens nuvarande stadgar är registrerade den 27 september 2012. Föreningen är nu tvåspråkig och dess hemort är Helsingfors. Föreningens officiella namn är:

Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys rf

© Släktföreningen Malmström-gagneur Sukuyhdistys