Säännöt

Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys ry

§ 1
Yhdistyksen nimi on Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 2
Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää yhteyttä suvun jäsenten välillä. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään sukututkimusta, vaalii sukuperinteitä, järjestää kokouksia ja tutustumisretkiä.

§ 3
Yhdistyksen jäseniksi voivat tulla henkilöt, jotka ovat rusthollari Magnus Wilhelm Malmströmin (1828-1911) ja hänen vaimonsa Hilda Johanna s. Gagneur (1842-1896), Sipoo, jälkeläisiä, tai mainittujen jälkeläisten perheenjäsenet. Saadut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 4
Yhdistys kerää vuosimaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa.

§ 5
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kassanhoitaja ja klubimestari. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.

§ 6
Hallituksen avuksi valitaan tarvittava määrä yhteyshenkilöitä.

§ 7
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä ovat läsnä.

§ 8
Hallituksen tehtävänä on vuosittain laatia yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja budjetti sekä valmistella muut vuosikokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyskokouksessa esille tulevat asiat.

§ 9
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tulee tarkastaa tilit. Tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajalle viimeistään helmikuun kuluessa vuosittain. Tilintarkastajan tulee palauttaa tilinpäätös lausunnollaan 14 päivän kuluessa siitä kun on sen vastaanottanut.

§ 10
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä ennen kesäkuun umpeutumista hallituksen päättämänä ajankohtana ja paikassa. Kokouksessa käsitellään seuravat asiat:
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden päytäkirjantarkastajan valinta
3. yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
4. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
5. hallituksen puheenjohtajan,varapuheenjohtajan,sihteerin, klubimestarin ja kassanhoitajan sekä kahden varajäsenen valinta
6. vähintäin yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
7. yhteyshenkilöiden valinta
8. yhdistyksen budjetin vahvistaminen
9. vuosimaksu
10. mahdolliset muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle osoittamat asiat.

§ 11
Kutsu vuosikokoukseeen ja ylimääräiseen jäsenkokoukseeen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella, joka postitetaan jäsenille kolme viikkoa ennen kokousta.

§ 12
Kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa.

§ 13
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

§ 14
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

§ 15
Päätös sääntöjen muuttamisesta vaatii vähintäin 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

§ 16
Jos yhdistys purkautuu, tapahtuu tämä vähintäin kuukauden välein pidettyjen kahden yhdistyskokouksen päätöksillä. Yhdistyksen varat lankeavat tällöin jollekin sosiaaliselle toiminnalle tai sukututkimukselle.

§ 17
Kaikessa muussa pätee mitä kulloinkin voimassa olevassa Yhdistyslaissa on säädetty.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys