Karl Johan Otto Gagneur

Karl Johan Otto Gagneur Karl Johan Otto Gagneur var far till Hilda Johanna och Johan Ernfrid Gagneur. Armas Gräsbeck anger om K.J.O.G. följande: Karl Johan Otto Gagneur (son till Johan Henrik Gagneur), f. i Elimä 3.5.1806. Skeppsgosse 1822, jungman 1823-24, konstapel 1825-28, styrman 1829-31. Kvartermästare av första klass vid första finska sjöekipaget 30.7.1831, midshipsman 13.2.1833. Kryssade 1834-35 på fregatten Jekaterina och på linjeskeppen Brienne, Lesnoj och Smolensk, samt 1836 på linjeskeppet Imperatritsa Aleksandra. Befälhavare 1837 på kanonbåten nr 10. Kryssade 1838-39 på fregatten Melpomene och linjeskeppen  Vladimir och Ostrolenka. Löjtnant 7.4.1839. Kryssade 1840-42 på linjeskeppet Imperatritsa Aleksandra och som befälhavare på jakten Golubka. Tjänstgjorde 1843 på linjeskeppet Leipzig. Avsked 21.1.1844 med kaptenlöjtnants rang. D. under en resa i Viborg 4.3.1847, »skjutit sig i vansinne". - Gift i Sjöekipagets förs. i Helsingfors 25.3.1841 med Johanna Elisabet Kestly, f. i Helsingfors 4.2.1824, d. där 23.7.1853, dotter till konditorn Johann Kestli och Johanna Forsström. Avskrift av bouppteckningen efter Karl Johan Otto Gagneur finns tillgänglig: HÄR Bengt von Bonsdorffs utlåtande om porträttet föreställande Karl Johan Otto Gagneur  finns: HÄR

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhddistys