Gagneur

Släkten Gagneur

Släktnamnet Gagneur förekommer i Belgien, Frankrike, USA och Sverige. I finska urkunder uppträder det första gången 1745 i Svartå. Där omnämns stamfadern till släkten Gagneur i Finland, Hans Henrik Gagneur som bruksskrivare på Svartå bruk. I Svartå bruks historia sid 287 nämns han som en dristig och företagsam person. Han räddade sin arbetsgivares, Henrik Krejs last av järnprodukter i hamnen nedanför bruket. Lasten hade lagts i kvarstad av tullmyndigheter.

Varifrån Hans Henrik Gagneur kommit till Finland vet vi inte ännu. De första uppgifterna om honom har hittats i Krigsarkivet i Stockholm. Där nämns han 12.5. 1741 som proviantskrivare vid amiralitetet och galäreskadern. Han är då ca 30 år gammal. Helle Gagneur har hittat en notis i en tidning på Kungliga biblioteket i Stockholm där det står, att tygvaktaren Hans Henrik Gagneur avlidit 7.1. 1786 i en ålder av 75 år. Enligt detta skulle han vara född 1710 eller 1711, men var vet vi inte!

Utdrag ur Armas Gräsbecks artikel Gagneur, ett släktfragment i Genos nr 21, 1950, sid 25-29, med tillägget om H.H. Gagneurs möjliga födelseår och dödsdatum:

I. Hans Henrik Gagneur, f. 1714 (? )[6], [ f. 1711, död 7.1.1786] var 1745 bruksskrivare vid Svartå, bokhållare vid fortifikationsstaten på Sveaborg 1756-59, materialskrivare i Helsingfors 1761-69, tygskrivare vid Sveaborgs artilleribataljons tygstat 1770-74 samt tygvaktare där 1775-85. G. fick 1763 tredje uppbud på Immus el. Immusas bördshemman i Staffansby i Helsinge sn., vilket han köpt av sin forne principal Henrik Johan Krej[7], men sålde det redan 1765 till kapten Jakob Gerdes[8]. - Gift med Anna K.. .., som omtalas 1745-85.

I följande länkar hittar du mera om släkten Gagneur.

Armas Gräsbeck skriver i Genos nr 21, 1950, sid 25-29 om släkten Gagneur.

Små tillägg och rättelser av Armas Gräsbeck i Genos.

Helge Hildén och Helle Gagneur skriver om Hans Henrik Gagneur i MG-Bulletinen nr 19, 1993.