Styrelsen

Föreningens styrelse 2016-2017

Föreningens styrelse valdes på årsmötet den 15 maj 2016 på Gesterby branddepå, Sibbo.

Jan Smedberg, ordförande

Kristina Held, viceordförande

Marlene Günsberg, sekreterare

Britta Ulander, kassör

Myrna Eklund, klubbmästare

suppleanter: Tom Malmberg och Toni Kalvia

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys