Årsmötet

Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna före juni månads utgång. Som regel har det hållits i maj eller ibland i början av juni.

Styrelsen har preliminärt bestämt att årsmötet år 2017 hålls den 13 maj på  Gesterby branddepå i Sibbo.

Programmet kommer att vara uppbyggt i samma stil som under tidigare år. Vi får god mat, som avslutas med kaffe och tårta. Vi har ett lotteri och försöker anordna spel som "skrubu" och puttävling. Vi kommer också att försöka oss på allsång. Huvudsaken är förstås årsmötesförhandlingarna, som vi avverkar med fart. Kallelse till årsmöte publiceras på MG-Bulletinens bakpärm under våren 2017. Välkommen!

Tidigare årsmöten refereras nedan!

Årsmötet år 2016 hölls i Sibbo på Gesterby branddepå.

Årsmötesförhandlingarna avverkades snabbt. Den gamla styrelsen återvaldes, utom att Toni Kalvia invaldes som ny suppleant. Efter förhandlingarna serverades maten och kaffet med tårta. Mötet avslutades med lekar, sång och lotteri.

Årsmötet året 2015 hölls den 15 maj på Lilla villan i Nickby.

Närvarande var igen ett glädjande stort antal släktingar. Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och höjde en skål för föreningen. Därefter satte sig släktingarna till bords för lunchen. Den bestod av en sparrissoppa som förrätt,broilerfilé med honung och smetana som huvudrätt och kaffe med tårta som efterrätt. Under den goda lunchen sålde Kristina Held flitigt lotter som skulle dras efter avslutade årsmötesförhandlingar.

Årsmötesförhandlingarna avklarades snabbt och smärtfritt. Styrelsen återvaldes i huvudsak, endast som ny klubbhövding invaldes Myrna Eklund. Tom Malmberg valdes till andra suppleant i styrelsen. Årsavgiften fastslogs till 20€ per person (familj).

Till sist diskuterades släktboksprojektet. Ordföranden presenterade några publicerade släktböcker som modell. Några bidrag till boken överlämnades till projektets ordförande Marlene Günsberg.

Som avslutning följde lotteriets vinstdragning. Den var igen lika populär som alla gånger tidigare. Vinsterna var många och vinnarna blev glada.

Föreningens årsmöte år 2014 hölls den 17 maj på Kiala gård i Borgå.

Dagen var solig och varm. I samband med välkomstdrinken, som avnjöts på den soldränkta terrassen utanför Gallerian redogjorde föreningens ordförande Jan Smedberg för gårdens historia från tidig medeltid till nutid. Gården ägdes under medeltiden av släkten Stålarm. Från 1700-talet till början av ryska tiden ägdes den av släkten Adlercreutz. Nu är en gren av släkten Ehrnrooth ägare till gården. Den 21 juli år 1854 föddes Albert Edelfelt på Kiala.

Efter välkomstceremonierna satte sig de 31 deltagarna till bords i källarrestaurangen. Lunchen bestod av en soppa på jordärtskocka, kalvschnitzel kryddad med salvia, sås av smör och vitt vin, potatisgratäng med grädde samt en baskisk äppelpaj med vaniljglass som efterrätt.

Efter lunchen förflyttade sig sällskapet upp till Gallerian där årsmötesförhandlingarna tog vid. Årsmötets viktigaste beslut gällde styrelsen sammansättning och årsavgiften. Till ny viceordförande valdes Kristna Held och Britta Ulander blev vald till ny kassör. Årsavgiften fastslogs till 15 € per familj.

Avslutningsvis intog mötesdeltagarna kaffe med tårta i källarrestaurangen. Där drogs också vinsterna till lotteriet. Som vanligt tilldrog sig lotteriet stort intresse. Efter mötet avtackades avgående viceordföranden Margitta Taubert och kassören Auli Gagneur.

14produkten

Släktföreningens årsmöte år 2013 hölls på Savijärvi gård den 19 maj .

 savijärvi
38 fullvuxna och 9 barn (under 15 år) var anmälda och av dem var 35 vuxna samt 9 barn närvarande.

Lunchen var god. Den bestod av nässelsoppa, hönsgryta och kaffe med tårta. Efter lunchen följde lottdragningen. Nästan alla vann någonting, och några lyckliga vann massor!

Barnen hade eget program. Cilla Österlund (13 år) och Pii Wahlroos (12 år) hade ordnat stafettlöpning och annat program på gräsplanen, och som avslutning en skattsökning. Alla barn fick något pris, och den som fann skatten fick en lite större belöning. Flickorna hade själva köpt priserna (godis) för egna pengar. Barnen hade fantastiskt roligt, och ett liknande program kommer att upprepas på släktträffen på Ljusbacka.

Medan barnen lekte satt vi vuxna på årsmöte. Mötet gick bra. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet. Till ny sekreterare valdes Marlene Günsberg och till ny styrelsesuppleant Myrna Eklund.
Medlemsavgiften för perioden 2013-14 fastslogs till 15 €.

Årsmötet år 2012 hölls den 10 juni på Ljusbacka föreningshus i Sibbo.

Ett glädjande stort antal släktingar deltog.Heidi Gagneurs ungdomar, Alexandra, Erika och Niklas ansvarade för lunchen. Niklas, som är utbildad kock, bjöd på en utmärkt soppa av jordärtskocka och som huvudrätt grillat kycklingbröst med ugnsbakade rotfrukter. Det hela avrundades med pannacotta som efterrätt. (Se recepten i intervjun med Niklas i MG-Bulletinen nr 33, 2013.) Efter kaffet samt ett lotteri vidtog årsmötesförhandlingarna. Som vanligt var det valen till föreningens styrelse som förorsakade de största svårigheterna, men också detta avlöpte lyckligt. Både ordföranden Päivi Korpinen och viceordföranden Tom Malmberg var i tur att avgå. Till ny ordförande valdes Jan Smedberg och till viceordförande Margareta Taubert. Senare visade det sig att föreningslagen inte godkänner att ordföranden eller viceordföranden är bosatt utomlands. Eftersom Margareta är fast bosatt i Stockholm, hade vi ett problem att lösa. En dispensansökan riktad till Patent- och registerstyrelsen var lösningen.

Efter mötesförhandlingarna äntrade vi alla en buss som förde oss på en rundtur till ställen som har haft anknytning till släkten. Till en början styrde vi söderut längs Broböle- och Söderkullavägen till Pigby. Vi skymtade Brinken, som Magnus Wilhelm byggde åt sig själv som gammelmansbostad. Norrom vägskälet till Mannis stod förr stamgården Petas huvudbyggnad på kullen i skogsbrynet. Päivi Korpinen berättade kort om Petas historia och brand. Från Petas-Mannis körde bussen längs Gesterbyvägen till Boxvägen förbi Helge Hildéns Nykulla.

Därifrån körde vi söderut till Box och inspekterade Boxströmmarnas Boxbacka. Stig Lindfors fungerade som guide. Boxbacka har varit i släktens ägo åtminstone från 1598 ända till slutet av 1900-talet, då syskonen Ebba och Greta Boxström sålde gården utom släkten. Vi vandrade ändå försiktigt omkring och försökte att inte störa de nya ägarnas hemfrid.

Från Box körde vi längs Nya Borgåvägen till Söderkulla och norrut längs Söderkullavägen igen förbi Petas och Brinken till Nickby. Därifrån fortsatte vi norrut till Kallkärr i Tallmo, där Viktor Latvanen bosatte sig med sin familj i början av 1900-talet. Vi gjorde en rundvandring och såg på området som nu var bebyggt med egnahemshus, men som under första hälften av 1900-talet var ett utpräglat jordbrukslandskap. Viktors dotterdöttrar Inge-May Malmberg och Rose Kauppinen berättade ingående om den Latvanenska familjens öden och om de fyra hus Viktor byggde i Kallkärr (och som fortfarande står kvar, men moderniserade) åren 1912-1938.

Från Kallkärr styrde vi österut till Paipis. Där tog Britta Ulander vid och berättade om Käsis. Magnus Ernfrid Malmström avled där år 1911. Han var inom släkten den sista ägaren av stamgården Petas, som dock måste säljas utanför släkten redan 1910. På Käsis växte Brittas far Einar Malmström upp tillsammans med sina fyra syskon och deras mor Hilda Matilda f. Less, som var hemma från gården.

Efter en lång, men mycket intressant tur i släktens historia åkte vi tillbaka till Ljusbacka. Paavo Korpinen underhöll oss med anekdoter om Sibbo och släkten.

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys