Johan Ernfrid Gagneur

 

Johan Ernfrid Gagneur Johan Ernfrid Gagneur var yngre bror till Hilda Johanna, gift Malmström.

Armas Gräsbeck anger om J.E.G. följande: Johan Ernfrid, f. 14/11 1843. Elev vid Helsingfors högre elementarskola 1855-59. Var 1867 fänrik vid 86:e Villmanstrandska infanteriregementet, underlöjtnant 1869 samt vid sitt frånfälle kapten vid 8:e ryska skarpskyttebataljonen. D. i staden Czenstochowa i Polen 21/10 1880. -Ogift.

Jag har uppgifter om J.E.G.:s bouppteckning, men de är inte tillgängliga just nu.            

Johan Ernfrid sägs ha haft många älskogsbarn i Sibbo, avlade under permissioner från militärtjänsten. Det pratas också om att han skulle ha adlats i Polen under namnet de la Gagneur. Detta torde vara fria fantasier, vad såväl adelskap som grammatik beträffar.

Eriks 25-års fest 1927 i Lovisa.Fotografiet här bredvid är taget år 1927, då Gagneurs bodde i Lovisa (1926-31). En bild av J.E.G. hänger på väggen. Det är Eriks 25-årsdag. Åke Gagneur (8 år) med katten i famnen.

Fotografi av J.E.G. i trädgården på Brinken.

.

.

En likadan bild av J.E.G. är fotograferad ställd mot en stör i trädgården hos faster Heddi på Brinken.

 Gå in på "Respons" om du vill kommentera. 

       © Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys