Hemsida

Rötterna för Sibbosläkten Malmström kan spåras ända till 1600-talet. Den sista rusthållaren på Petas var Magnus Wilhelm Malmström. Han gifte sig 1861 med Hilda Johanna Gagneur.

Hilda Johanna och Magnus Wilhelm hade 17 barn, av vilka nio i sin tur fick barn. I dag har dessa över 400 levande efterkommande, som alla skulle kunna vara medlemmar i Släktföreningen Malmström-Gagneur. Släktföreningens sidor är delvis öppna för alla, men för att få tillträde till de spärrade sidorna fordras medlemskap i Släktföreningen Malmström-Gagneur. För att komma in på medlemssidorna skall du först registrera dig. På din e-post får du sedan ett lösenord, med vilket du kan logga in på medlemssidorna. Om du inte är medlem i Släktföreningen Malmström-Gagneur, men enligt stadgarna kan vara det, eller annars är intresserad av släktens öden, kan du skicka e-post via "Respons".

© Släktföreningen Malmström-Gagneur Sukuyhdistys